-A A +A
Theme trigger
Blue
Default Apply
Green
Brunswick Green Apply
Shri. Eknath Shinde
श्री. एकनाथ शिंदे मा. मुख्यमंत्री, मंत्री पणन महाराष्ट्र राज्य तथा अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ
Shri. Devendra Fadnavis
श्री. देवेंद्र फडणवीस मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य

महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ

महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाची स्थापना महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम 1963 मधील कलम 39 (अ) अन्वये 23 मार्च, 1984 रोजी झाली. कृषि पणन मंडळ हे राज्यातील कृषि मालाच्या पणन व्यवस्थेच्या विकासासाठी प्रयत्नशील असून या क्षेत्रात पणन मंडळाने विविध कार्ये केली आहेत. कृषि पणन मंडळाने राज्यातील पणन व्यवस्थेत अद्ययावतपणा आणण्याबरोबरच बरोबरच सुसुत्रता आणि समन्वय साधण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची कामगिरी केलेली आहे.

MSAMB Building

निविदा/दरपत्रक View All

1) Tenders of Maharashtra State Agricultural Marketing Board (MSAMB) Inviting Quotations for Fire Fighter material and allied work at IFC vashi

Published On: Jan 25 2023 11:00AM

Last Date : Feb 3 2023 5:00PM

View Documents
2) Tenders of Maharashtra State Agricultural Marketing Board (MSAMB) Inviting Quotations for FWT USA make Dosimeters at IFC vashi

Published On: Jan 25 2023 11:00AM

Last Date : Feb 3 2023 5:00PM

View Documents
3) Tenders of Maharashtra State Agricultural Marketing Board (MSAMB) Third Time Extension Advertisement For Rentingout Shirpur Modern Market Facility Centre Dist - Dhule

Published On: Jan 24 2023 6:30PM

Last Date : Jan 31 2023 5:00PM

View Documents
4) Tenders of Maharashtra State Agricultural Marketing Board (MSAMB) कुडाळ सुविधा केंद्र जि.सिंधुदुर्ग येथील जुनी कौलारु इमारतीसह साह‍ित्यांची विक्री करणे बाबत ….

Published On: Jan 18 2023 12:01AM

Last Date : Jan 31 2023 12:00AM

View Documents
5) Tenders of Agriculture Produce Market Committee (APMC) WORK OF WATER PROOFING FOR MAIN OFFICE BULIDING IN APMC TAL CHALISGAON Dist Jalgaon

Published On: Jan 23 2023 5:00PM

Last Date : Jan 30 2023 5:00PM

View Documents
6) Tenders of Agriculture Produce Market Committee (APMC) Replace of exting ac sheet with roofing by colour coated zincalume AZ150 sheet at APMC KALMNA MKT NGP

Published On: Jan 17 2023 11:00AM

Last Date : Jan 31 2023 5:00PM

View Documents
7) Tenders of Magnet EoI & Guidelines for Nursery Development & Tissue Culture Lab under MAGNET project

Published On: Dec 26 2022 10:00AM

Last Date : Feb 8 2023 5:05AM

View Documents
8) Tenders of Magnet EoI for Financial Institutions for implementation of Financial Intermediation Loan (FIL) Component under ADB funded MAGNET Project

Published On: Jan 13 2023 10:00AM

Last Date : Jan 30 2023 5:00PM

View Documents
परिपत्रक

महाराष्ट्र राज्य
कृषि पणन मंडळ

1) आंतरराज्य व्यापार वृद्धी - परराज्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची यादी
View Documents
2) आंतरराज्य ट्रेडर्स यादी
View Documents
परिपत्रक

इतर संस्था

बातम्या

महाराष्ट्र राज्य
कृषि पणन मंडळ

1) कृषि पणन विषयक बातम्या : जुलै 2022 new
View Documents
2) कृषि पणन विषयक बातम्या : जून 2022
View Documents
3) कृषि पणन विषयक बातम्या : मे 2022
View Documents
4) कृषि पणन विषयक बातम्या : एप्रिल 2022
View Documents
5) कृषि पणन विषयक बातम्या : मार्च 2022
View Documents
6) कृषि पणन विषयक बातम्या : फेब्रुवारी 2022
View Documents
7) कृषि पणन विषयक बातम्या : जानेवारी 2022
View Documents
8) कृषि पणन विषयक बातम्या डिसेंबर 2021
View Documents
9) कृषि पणन विषयक बातम्या नोव्हेंबर 2021
View Documents
10) कृषि पणन विषयक बातम्या ऑक्टोबर 2021
View Documents
11) कृषि पणन विषयक बातम्या सप्टेंबर 2021
View Documents