-A A +A
Theme trigger
Blue
Default Apply
Green
Brunswick Green Apply

निर्यात गुणवत्ता

भारतातून निर्यात (मे. टन) 156218
किंमत रु. (लाखात) 155132
महाराष्ट्राचा वाटा 70 % - 80 % (अंदाजित)
महाराष्ट्रातील जाती थॉमसन सिडलेस, शरद सिडलेस, फ्लेम सिडलेस, तास-ए-गणेश, माणिक चमन, सोनाका
महाराष्ट्रातील उत्पादनाखालील क्षेत्र 35,236 हेक्टर (2002-03)
महाराष्ट्राचे उत्पादन 9,88,722 मे.टन
उपलब्धता कालावधी डिसेंबर, ते एप्रिल
मुख्यत्वे निर्यात (आयातदार देश) आखाती देश, इंग्लंड, हॉलंड, जर्मनी

गुणवत्ता मागणी

जात आखाती देश हॉलंड / जर्मनी इंग्लंड
थॉमसन सिडलेस मणी आकार: 15 एम.एम. रंग: अंबर मणी आकार: 16 एम.एम. रंग: सफेद/अंबर मणी आकार: 18 एम.एम. रंग: सफेद
शरद सिडलेस मणी आकार: 15 एम.एम. रंग:काळी मणी आकार: 16 एम.एम. रंग:काळी मणी आकार: 18 एम.एम. रंग:काळी
फ्लेम सिडलेस   मणी आकार: 16 एम.एम. रंग:गुलाबी मणी आकार: 18 एम.एम. रंग:गुलाबी
पॅकींग 1 कि. 4.5 कि./ 9 कि. 4.5 कि./ 9 कि.
साठवण तापमान 0-1 अंश सेल्सियस 0-1 अंश सेल्सियस 0-1 अंश सेल्सियस
वाहतूक समुद्रमार्गे विमानमार्गे समुद्रमार्गे

द्राक्षामधील उर्वरीत किटकनाशके अंश तपासणीची किमान मर्यादा (MRL) किटकनाशकांची यादी.

क्रिकेट बॉल

भारतातून निर्यात (मे. टन) 973
किंमत रु. (लाखात) 967
महाराष्ट्रातील जाती कालीपत्ती, क्रिकेट बॉल, मुरब्बा
महाराष्ट्रातील उत्पादनाखालील क्षेत्र 56,896 हेक्टर
महाराष्ट्राचे उत्पादन 2,05,360 मे. टन
उपलब्धता कालावधी नोव्हेंबर ते मार्च
मुख्यत्वे निर्यात आखाती देश, इंग्लंड, सिंगापूर, मलशिया
आंतरराष्ट्रीय महत्वाच्या जाती क्रिकेट बॉल, कालीपत्ती

गुणवत्ता मागणी

- आखाती देश
जात क्रिकेट बॉल, कालीपत्ती
पॅकींग 3 किलो
साठवण तापमान 15 - 20 अंश सेल्सियस
कालावधी 2 -3 आठवडे
वाहतूक समुद्रमार्गे/विमानमार्गे
भारतातून निर्यात (मे. टन) 36329
किंमत रु. (लाखात) 31710
भारतातून निर्यात 79060.88 मे. टन (2006-2007)
महाराष्ट्रातील जाती हापूस, केशर, पायरी, वनराज, राजापुरी, गुलाबी
महाराष्ट्रातील उत्पादनाखालील क्षेत्र 4,48,000 हेक्टर
महाराष्ट्राचे उत्पादन 6,46,000 मे. टन
उपलब्धता कालावधी फेब्रुवारी ते जून
मुख्यत्वे निर्यात आखाती देश, इंग्लंड, हॉलंड
आंतरराष्ट्रीय महत्वाच्या जाती केन्ट, टॉमी अटकिन, हापूस, केशर

वैशिष्ट्य निर्यात

जात आखाती देश हॉलंड / जर्मनी इंग्लंड यु.एस.ए. जपान
 
देश
  वजन (प्रती नग) वजन (प्रती नग) वजन (प्रती नग) वजन (प्रती नग) वजन (प्रती नग)
हापूस 200-250 ग्रॅम 250-300 ग्रॅम 250-300 ग्रॅम 250-300 ग्रॅम 250-300 ग्रॅम
केशर 200-250 ग्रॅम 225-250 ग्रॅम 225-250 ग्रॅम 225-250 ग्रॅम 225-250 ग्रॅम
पॅकींग 1 डझन (2.5 कि.ग्रॅ.) 1 डझन (2.5 कि.ग्रॅ) 1 डझन (2.5 कि.ग्रॅ.)    
साठवण तापमान 13 अंश सेल्सियस 13 अंश सेल्सियस 13 अंश सेल्सियस 13 अंश सेल्सियस 13 अंश सेल्सियस
साठवण कालावधी 30-45 दिवस 30-35 दिवस 30-35 दिवस    
वाहतूक समुद्रमार्गे हवाईमार्गे हवाईमार्गे हवाईमार्गे हवाईमार्गे

नागपूर संत्रा

भारतातून निर्यात (मे. टन) 2527
किंमत रु. (लाखात) 1015
महाराष्ट्रातील जाती नागपूर मँडरीन, किन्नो
महाराष्ट्रातील उत्पादनाखालील क्षेत्र 1,50,786 हेक्टर
महाराष्ट्राचे उत्पादन 8,81,478 मे. टन
उपलब्धता कालावधी डिसेंबर ते मे
मुख्यत्वे निर्यात आखाती देश
आंतरराष्ट्रीय महत्वाच्या जाती किन्नो, नागपूर मँडरीन, क्लेमेंटाईन, सात्सुमस, टँजेरीन्स

गुणवत्ता मागणी

तपशिल देश
रंग फिका केशरी
आकार - (व्यास) 65-70 एम. एम. व 40-45 एम. एम.
वजन (प्रती नग) 150-175 ग्रॅम्स
पॅकींग 7 किलो - 60 एम.एम. 2.5 किलो - 40 एम. एम.
साठवण तापमान 5 - 7 अंश सेल्सियस
वाहतूक समुद्रमार्गे
भारतातून निर्यात (मे. टन) 31072
किंमत रु. (लाखात) 41600
भारतातून निर्यात रू. 7.00 कोटी
महाराष्ट्रातील जाती गणेश, मृदुला, आरक्ता, भगवा (अष्टगंधा/ शेंदरी)
महाराष्ट्रातील उत्पादनाखालील क्षेत्र 81,376 हेक्टर
महाराष्ट्राचे उत्पादन 50,948 मे. टन
उपलब्धता कालावधी डिसेंबर ते एप्रिल
मुख्यत्वे निर्यात आखाती देश, इंग्लंड
आंतरराष्ट्रीय महत्वाच्या जाती गणेश, आरक्ता, भगवा

गुणवत्ता मागणी

जात आखाती देश हॉलंड / जर्मनी इंग्लंड
  वजन (प्रती नग) वजन (प्रती नग) वजन (प्रती नग)
गणेश , भगवा 300-450 ग्रॅम  रंग: लाल 250-300 ग्रॅम  रंग: लाल 250-300 ग्रॅम  रंग: लाल
आरक्ता, मृदुला 200-250 ग्रॅम  रंग: गडद लाल 200-250 ग्रॅम  रंग: गडद लाल 200-250 ग्रॅम  रंग: गडद लाल
पॅकींग 5 किलो 3 किलो 3 किलो
साठवण तापमान 5 अंश सेल्सियस 5अंश सेल्सियस 5अंश सेल्सियस
कालावधी 2-3 महिने 2-3 महिने 2-3 महिने
निर्यात समुद्रमार्गे समुद्रमार्गे समुद्रमार्गे
भारतातून निर्यात (मे. टन) 93673
किंमत रु. (लाखात) 35613
महाराष्ट्रातील जाती ग्रँडनैन, श्रीमंती, ड्वार्फकॅव्हेंडीशा, बसराई, रोबुस्टा, लाल वेलची, राजेळी नेंदरान, रेड केळी
महाराष्ट्रातील उत्पादनाखालील क्षेत्र 57,000 हेक्टर.
उत्पादन 36,07,590 मे.टन.
उपलब्धता कालावधी वर्षभर
मुख्यत्वे निर्यात संयुक्त अरब अमिराती, आखाती देश
आंतरराष्ट्रीय महत्वाच्या जाती ग्रँड नैन, कॅव्हेंडीश(ड्वार्फ)

गुणवत्ता मागणी

तपशिल देश
  आखाती देश
जात ग्रँड नैन, कॅव्हेंडीश(ड्वार्फ)
रंग हिरवा
वजन (प्रती फणी) 2 - 2.5 किलो, केळीशक्यतो सरळ
पॅकींग 13 किलो
साठवण तापमान 13 - 14अंश सेल्सियस
वाहतूक समुद्रमार्गे
भारतातून निर्यात (मे. टन) 13181
किंमत रु. (लाखात) 5678
महाराष्ट्रातील जाती तैवान 786, 785, सोलो
महाराष्ट्रातील उत्पादनाखालील क्षेत्र 5700 हेक्टर
महाराष्ट्राचे उत्पादन 171000 मे. टन
उपलब्धता कालावधी संपुर्ण वर्षभर
मुख्यत्वे निर्यात आखाती देश, इंग्लंड
आंतरराष्ट्रीय महत्वाच्या जाती तैवान 786, 785

गुणवत्ता मागणी

जात आखाती देश युरोप
  वजन (प्रती नग) वजन (प्रती नग)
तैवान 785, 786 1-1.25 किलो रंग: हिरवा -
सोलो - 400-500 gm/fruit
पॅकींग 8 किलो 5 किलो
साठवण तापमान 10 - 13 अंश सेल्सियस 10 - 13 अंश सेल्सियस
कालावधी 1-3 आठवडे -
वाहतूक समुद्रमार्गे -

महाराष्ट्रातून प्रामुख्याने मुंबई येथून भाजीपाल्याची निर्यात होत असते. यापूर्वी भाजीपाल्याची निर्यात हि फक्त हवाईमार्गे होत होती परंतू सद्य परिस्थितीत समुद्रमार्गे - कंटेनरद्वारे निर्यात प्रमाणावर संधी निर्माण झाली आहे.भाजीपाल्याची निर्यात मुख्यत्त्वे आखाती देश व मध्यपूर्व देशांना होते. त्यामुळे प्रमुख मागणी असलेला भाजीपाला व त्याची गुणवत्ता पुढीलप्रमाणे देण्यात आलेली आहे.

भाजीपाला निर्यात गुणवत्ता
भारतातून निर्यात (मे. टन) 699600
किंमत रु. (लाखात) 211950
भेंडी 3 ते 5 इंच लांब, हिरवा रंग, 5 किलो पॅकींग
तोंडली 1 ते 2 इंच लांब, हिरवा रंग, 5 किलो पॅकींग
दुधी भोपळा 12 इंच लांब, फिका हिरवट रंग, सरळ, 5 किलो पॅकींग
मटार 5 ते 6 इंच लांब, हिरवा रंग, सरळ, 5 किलो पॅकींग
गवार 4 ते 5 इंच लांब, कोवळी, 5 किलो पॅकींग
सुरण स्वच्छ, 5 - 10 किलो पॅकींग
हिरवी मिरची 3 ते 4 इंच लांब, हिरवा रंग, 5 किलो पॅकींग
शेवगा शेंगा 24 इंच लांब, सरळ, जाड, 5 !कलो पॅकींग
लिंबू 20 ते 25 एम. एम., 5 किलो गोणपाट पिशवी पॅकींग, 20 किलो लाकडी बॉक्स
वाहतूक समुद्रमार्गे/विमानमार्गे