संस्था | बाजार समिती | निर्यात | प्रकल्प | योजना | सुगी पश्चात तंत्रज्ञान (एच.टी.सी.) | उपक्रम
होम / संपर्क
मुख्य कार्यालय

कार्यकारी संचालक / सरव्यवस्थापक
 • महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ,
 • आर-7, मार्केट यार्ड, गुलटेकडी
 • पुणे - 411 037.
 • महाराष्ट्र, भारत
 • दूरध्वनी - 020 24528100, 24522200
 • फॅक्स - 0020 24528299
 • E-Mail: msamb@vsnl.com
विभागीय कार्यालय
 • विभागीय व्यवस्थापक
 • नाशिक विभाग
 • महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ,
 • पंचवटी, मार्केट यार्ड, दिंडोरी नाका
 • नाशिक – 3
 • दूरध्वनी - 0253 2512176

 • विभागीय व्यवस्थापक
 • नागपूर विभाग
 • महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ,
 • नविन कॉटन मार्केट यार्ड,
 • एस.टी. स्टॅण्डसमोर, गणेश पेठ, नागपूर - 440018.
 • दूरध्वनी - 0712 2722997

 • विभागीय व्यवस्थापक
 • लातूर विभाग
 • महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ,
 • किसान भवन, शिवाजी मार्केट यार्ड,
 • लातूर.
 • दूरध्वनी - 02382 243613

 • विभागीय व्यवस्थापक
 • अमरावती विभाग
 • महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ,
 • जुने कॉटन मार्केट यार्ड,
 • अमरावती - 444 601
 • दूरध्वनी - 0721 2573537

 • विभागीय व्यवस्थापक
 • कोकण विभाग
 • हापूस आंबा निर्यात सुविधा केंद्र,
 • बाजार समिती रत्नागिरी जवळ. रत्नागिरी
 • दूरध्वनी - 02352 260425.

 • विभागीय व्यवस्थापक
 • औरंगाबाद विभाग
 • महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ,
 • कृषि उत्पन्न बाजार समितीचे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स,
 • पहिला मजला जाफर गेट, औरंगाबाद - 431 001
 • दूरध्वनी - 0240 2334168

 • विभागीय व्यवस्थापक
 • पुणे विभाग
 • महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ,
 • आर-7, मार्केट यार्ड, गुलटेकडी
 • पुणे - 411 037
 • दूरध्वनी - 020 24261190, 24268297
वर
 
© Copyright 2013. All rights reserved, MAHARASHTRA STATE AGRICULTURAL MARKETING BOARD, PUNE